• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity
DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ ENDOSKOPIA
Súčasný stav a možnosti rozvoja na Slovensku

22. - 23. november 2018 / Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
Registrovať