• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

ON-LINE REGISTRÁCIA účastníka na podujatie

Po vyplnení on-line formulára príde účastníkovi potvrdzujúci email so správou.
V prípade otázok nás prosím kontaktuje na: agenturakami@agenturakami.sk  
 

MARTINSKÝ ENDOSKOP
DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ ENDOSKOPIA

Súčasný stav a možnosti rozvoja na Slovensku
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

22. - 23. november 2018

Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Registračné poplatky

do 30.9.2018 od 1.10.2018 na mieste
Atestovaný lekár 39 € 49 € 55 €
Lekár v špecializačnej príprave 25 € 35 € 40 €
Sestra - členka SK SaPA 15 € 19 € 25 €
Sestra - nečlenka SK SaPA 19 € 25 € 30 €
Študenti zdarma

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, konferenčné materiály, občerstvenie cez prestávky a vstup do vystavovateľských priestorov.
Registračné poplatky sa nevracajú, akceptuje sa náhradník. Aktívni účastníci nehradia registračné poplatky.

Doplatky k registrácii

Včasná objednávka do 30.09.2018, po tomto termíne a na mieste podujatia sa čiastky zvyšujú na 10€/obed a 25 €/slávnostná večera.

Hands on tréning

Prihláška a bližšie informácie o „Hands on tréning“ spoločnosti Olympus k dispozíicí na adrese jitka.zofcinova@eventpro.media (prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15.09.2018).
30 minútové tréningy pre dve osoby (lekár + sestra), vyšetrovacie metódy na modeloch kolonoskopia, gastroskopia, ERCP, eUSG.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Victoria a ďalších ubytovacích zariadeniach v rámci mesta Martin.
Požiadavky na ubytovanie je potrebné zaslať na adresu: jitka.zofcinova@eventpro.media

Alebo si môžete formulár stiahnúť a zaslať na adresu:

EventPro Slovakia, s.r.o.
Jitka Žofčínová
Družstevná 5
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt:
+421 944 938 361 / +421 44 563 0987
jitka.zofcinova@eventpro.media

Stiahnuť PDF