• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

Všeobecné informácie pre účastníkov

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 

Štvrtok 22.10.2020 08.00-16.00
Piatok 23.10.2020 07.30-12.00


Pre uznanie kreditov ARS CME je potrebné registrovať sa každý kongresový deň samostatne. Pre sestry je potrebné sa podpísať do prezenčnej listiny.

Potvrdenie o účasti:
Registrovaným účastníkom podujatia bude odovzdaný certifikát o účasti. Registrovaným  lekárom budú pripísané kredity ARS CME na ich konte v SLK.


HANDS ON TRÉNING
SPOLOČNOSTI OLYMPUS

Prihláška a bližšie informácie o "Hands on tréning" spoločnosti Olympus k dispozícii na adrese: agenturakami@agenturakami.sk
(prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15.09.2018)

30 minútové tréningy pre dve osoby (lekár+sestra), vyšetrovacie metódy na modeloch kolonoskopia, gastroskopia, ERCP, eUSG.

 

STRAVA

Stravovanie je zabezpečené v Hoteli Victoria, Martin.

Požiadavky na stravovanie a fakturačné údaje je potrebné zaslať na adresu:
agenturakami@agenturakami.sk

 

Do 30.06.2020

Po 1.17.2020
a na mieste

Obed (22.-23.10.) 12 € 12 €

Slávnostná večera (22.10.)

25 € 25 €

 

REGISTRAČNÉ POPLATKY

 

Do
30.06.
2020

Po
1.7.
2020

Na mieste
Atestovaný lekár 39 € 49 € 55 €
Lekár v špecializačnej príprave 25 € 35 € 50 €
Sestra, členka SK SaPA 15 € 19 € 25 €
Sestra, nečlenka SK SaPA 19 € 25 € 30 €
Študenti zdarma zdarma zdarma

 

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, odborné konferenčné materiály, občerstvenie cez prestávky a vstup do vystavovateľských priestorov.

Uhradené registračné poplatky sú nevratné, akceptuje sa náhradník.

Aktívni účastníci, hostia, členovia org. výboru, členovia vedeckého výboru a študenti lekárskych fakúlt registračné poplatky nehradia. Študenti sa preukážu platným indexom.