• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

Program pre lekárov a sestry

22. November 2018

 

Kongresová sála

09.30 - 10.00

Oficiálne otvorenie konferencie
Čestné predsedníctvo

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA, štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ing. Milan Malík, zástupca mesta Martin

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., prvá prodekanka JLF UK a prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť

Mgr. Jana Vadkertiová MBA, vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti Univerzitnej nemocnice Martin

Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., prednosta Internej kliniky gastroenterologickej, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, predseda vedeckého výboru "Martinského endoskopu 2018"

Doc. MUDr. Martin Huorka, PhD., prezident SGS

MUDr. Jozef Záň, PhD., predseda endoskopickej sekcie SGS

MUDr. Michal Demeter, PhD., predseda organizačného výboru "Martinského endoskopu 2018"

10.00 - 12.00

Endoskopia I

Moderátori: Rudolf Hyrdel, Tibor Hlavatý

Martin Janík, Jozef Krajčovič: Informovaný súhlas a kompetencie v digestívnej endoskopii (15+5)

Ľubica Bielená: Resterilizácia jednorazových akcesórií - zdravotné a právne riziká (15+5)

Dušan Baláž: Transnasálna endoskopia (15+5)

Peter Lietava: Enteroskopia (15+5)

Ivan Bunganič: Kapsulová enteroskopia (15+5)

Rastislav Husťák: Cholangioskopia (15+5)

12.00 - 13.00

Obed

13.00 - 14.00

Endoskopia II

Moderátori: Peter Bánovčin, Michal Demeter

Andrej Orságh: Chromodiagnostika v hornom GIT-e (15+5)

Janka Božíková: Endoskopická klasifikácia ochorení pažeráka: refluxná choroba pažeráka a Barrettov pažerák, eozinofilná ezofagitída, kvasinková ezofagitída a kaustické poranenia pažeráka (15+5)

Rudolf Hyrdel: Endoskopická diagnostika NET-ov (15+5)

14.05 - 15.25

Endoskopia u IBD

Moderátori: Miloš Greguš, Martin Huorka

Martin Huorka: Endoskopické hodnotenie aktivity IBD (15+5)

Zuzana Zelinková: Endoskopický manažment stenóz pri IBD (15+5)

Tibor Hlavatý: Využitie chromodiagnostiky pri skríningu CRC pri IBD (15+5)

Miloš Greguš: Kazuistiky zriedkavých prípadov konkomitantného výskytu IBD, sporadického adenómu, serrated polypov (15+5)

15.25 - 15.40 Coffee Break

15.40 - 17.05

Endoskopická terapia I

Moderátori: Branislav Kunčák, Jan Martínek

Jozef Baláž: Pažerákové varixy - endoskopická liečba (10+5)

Branislav Kunčák: Gastrické varixy - endoskopická liečba (10+5)

Jana Krajčiová: Radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu (10+5)

Eduard Veselíny: Endoskopická liečba stenóz pažeráka a pažerákové stenty (15+5)

Ján Ušák: Endoskopické riešenie evakuačnej poruchy žalúdka malígnej etiológie (15+5)

17.05 - 17.20

Coffee Break

17.20 - 18.10

Prednáška generálneho partnera - Takeda

Moderátor: Zuzana Zelinková

Bo Shen: Endoscopic Stricturotomy in the Treatment of Anastomotic Strictures in Crohn's disease (50 min)

18.15 - 19.45

Takto to robíme my - video prezentácie a pôvodné práce

Moderátori: Rastislav Kunda, Jan Martínek

Evžen Machytka: Magnetická jejunoileálna anastomóza (10+5)

Vladimír Nosek: EUS-ERCP rendez-vous (10+5)

Rastislav Kunda: EUS-guided gastroenterostomy (10+5)

Boris Pekárek: ESD - tunelová metóda (10+5)

Zuzana Rábeková: Více jak 300 POEM v IKEM - dlouhodobé výsledky (10+5)

Michal Demeter: POEM u pacienta s veľkým epifrenickým divertikulom a portálnou hypertenziou (10+5)

 

Meeting room 1

10.00 - 16.00

Endoskopický workshop spoločnosti Olympus - hands on tréning
Lektori: Michal Demeter, Michal Honko, Branislav Kunčák, Boris Pekárek, Eduard Veselíny

   

20.00 - 24.00

Diskusný večer

21.00

Udelenie ceny "Martinský endoskop 2018" za významný prínos pre rozvoj digestívnej endoskopie na Slovensku

23. November 2018

 

Kongresová sála

08.30 - 10.10

Endoskopická terapia II

Moderátori: Boris Pekárek, Ondřej Urban

Branislav Kunčák: EMR v pažeráku a žalúdku (15+5)

Ondřej Urban: ESD v horním GIT: nebojte sa a trénujte (15+5)

Michal Honko: EMR v hrubom čreve (15+5)

Boris Pekárek: ESD v hrubom čreve (15+5)

Jan Martínek: Submukózna endoskopia (15+5)

10.10 - 10.20

Coffee Break

10.20 - 12.40

ERCP

Moderátori: Eduard Veselíny, Julius Špičák

Anton Vavrečka: Endoskopická papilosfinkterotómia a pre-cut (15+5)

Ladislav Kužela: Obtiažna choledocholithiáza - endoskopická liečba (15+5)

Jozef Záň: Diagnostika a diferenciálna diagnostika stenóz žlčových ciest (15+5)

Eduard Veselíny: Endoskopická liečba stenóz žlčových ciest (15+5)

Julius Špičák: ERCP v liečbe akútnej a chronickej pankreatitídy (15+5)

Rastislav Kunda: ERCP in surgically altered anatomy (15+5)

Radan Keil: ERCP u detí (15+5)

12.40 - 13.40

Obed

Prednáška spoločnosti Servier
Dušan Baláž: Zlatá žila v číslach

13.40 - 14.00

Bariatrická endoskopia

Moderátor: Rastislav Kunda

Evžen Machytka: Liečba morbídnej obezity: súčasné možnosti endoskopie (15+5)

14.05 - 15.45

EUS

Moderátori: Vladimír Nosek, Jozef Záň

Martin Kliment: EUS v diferenciálnej diagnostike chronickej pankreatitídy a karcinómu pankreasu (15+5)

Jozef Záň: Pankreatitické tekutinové kolekcie - endoskopická liečba (15+5)

Vladimír Nosek: LAMS v liečbe ochorení pankreatobiliárneho traktu (15+5)

Peter Uhrík: FNA v diferenciálnej diagnostike subepiteliálnych lézií horného GITu a pankreasu (15+5)

Ján Janík: Význam TRUS v manažmente ochorení anorekta (15+5)

 

Meeting room 2

09.00 - 10.40

Detskí gastroenterológovia

Moderátori: Iveta Čierna, Radan Keil

Iveta Čierna: Osobitosti endoskopického vyšetrenia u novorodencov, dojčiat a batoliat (15+5)

Renáta Szépeová: Osobitosti endoskopie detí a mladistvých (15+5)

Zuzana Havlíčeková: Stenózy pažeráka u detí a ich riešenie (15+5)

Miroslava Petrášová: Cudzie telesá v GIT-e u detí (15+5)

Jarmila Kabátová: Neobvyklá príčina dysfágie u dieťaťa (15+5)

 

Meeting room 3

09.00 - 10.45

Endoskopické sestry 

Moderátori: Xénia Pernišová, Marcela Vaňková

Xénia Pernišová: Intervencie znižujúce negatívne napätie pri endoskopickom vyšetrení  GIT-u (10+5)

Zuzana Revayová: Kompetencie endoskopickej sestry (10+5)

Jana Rovňaková: Pažerákové varixy (10+5)

Marcela Vaňková: Metalické stenty (10+5)

Mária Kubíková: Úloha sestry pri EUS - FNA lézií tráviaceho traktu (10+5)

Anna Špidusová: Jednobalónová enteroskopia (10+5)

Martina Matušovičová: POEM u detského pacienta (10+5)

   
15.45 - 16.00 Ukončenie konferencie