• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

Príhovor

Vážení priatelia
dobrej endoskopie!

 

Ďakujeme Vám za to, že "Martinský endoskop 2018" bol taký aký bol!

Prednášajúcim srdečne ďakujeme za to, že napriek preplnenému jesennému kalendáru odborných podujatí prijali naše pozvanie prezentovať vybrané témy z ich dennej endoskopickej praxe. Prázdne chodby hotela počas prednášok svedčili o atraktívnosti tém i vysokej úrovni prednášok.

Početným účastníkom kongresu - lekárom (181 registrovaných lekárov) i sestrám (100 registrovaných sestier) - ktorí pricestovali do Martina za novými poznatkami ďakujeme za to, že prejavili záujem o konferenciu venovanú digestívnej endoskopii a svojou prítomnosťou a živými diskusiami na prednáškach i v kuloároch potvrdili jej zmysluplnosť.

Partnerom "Martinského endoskopu 2018" ďakujeme za to, že umožnili, aby sme sa mohli všetci spoločne stretnúť v príjemnom prostredí hotela Victoria.

Veríme, že Vaša cesta domov prebehla hladko a že aj napriek pracovnej vyťaženosti budete mať v hektickom období záveru roka pár chvíľ na vychutnanie adventnej atmosféry.

Prajeme Vám pokojné Vianoce a nový rok 2019 podľa Vašich predstáv...

----------------------------------------------------------

S úctou

Váš MUDr. Michal Demeter, PhD.
a organizačný tím "Martinského endoskopu 2018"

-------------------------------------------------------
 

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia.

 

Keď sme v roku 2012 na Internej klinike gastroenterologickej v Martine urobili prvú mukomyotómiu septa Zenkerovho divertikulu, netušili sme, že sa nám tým otvára cesta za sliznicu steny tráviaceho traktu. Po získaní HR-manometrie pre výskumné a klinické účely a zahájení fungovania ambulancie funkčných vyšetrení pažeráka bola logická snaha o spustenie programu POEM (perorálnej endoskopickej myotómie) u pacientov s achaláziou. Po prvých 10 operáciách vykonaných spolu s prof. Kundom v marci 2015 sme tento výkon zaradili do rutinnej praxe. V súčasnosti sledujeme a liečime viac ako 100 pacientov s achaláziou a operovali sme viac ako 70 pacientov so Zenkerovým divertikulom. Aj vďaka Vám, širokej obci gastroenterológov, sa nám podarilo pacientov s týmito ochoreniami centralizovať a poskytnúť im najmodernejšie diagnostické a terapeutické možnosti. Dlhoročná tradícia základných endoskopických metód (gastroskopie, kolonoskopie, ERCP) na našom pracovisku pôvodne zameranom na diagnostiku a liečbu rezistentných peptických vredov a neuroendokrinných nádorov tráviaceho traktu bola v posledných rokoch doplnená o jednobalónovú a balónom asistovanú enteroskopiu a diagnostické a terapeutické eUSG. Naše pracovné aktivity boli v roku 2017 ocenené MZ SR zriadením Národného centra pre GIST-y a NET-y tráviaceho traktu a Národného centra pre vzácne ochorenia pažeráka, žalúdka a čreva. Vzhľadom na existenciu širokých súvislostí v medicíne, gastroenterológií a endoskopii boli a sú technológie a endoskopické techniky využívané pri POEM-e cestou k zavádzaniu ďalších terapeutických metód (ESD, STER).

Logickým vyústením našich pracovných aktivít je snaha zdieľať s Vami aktuálne možnosti digestívnej endoskopie a podeliť sa o naše a Vaše skúsenosti s novými endoskopickými metódami a s nimi súvisiacimi komplikáciami a ich riešením. Optimálnou cestou na výmenu skúseností je osobné stretnutie – pripravovaná celoslovenská konferencia Martinský endoskop, ktorej cieľom je prezentovať aktuálne možnosti diagnostickej a terapeutickej endoskopie na Slovensku, ako aj perspektívy jej ďalšieho rozvoja na ktorú Vás v mene organizačného výboru srdečne pozývam.

V roku 2018 Vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia, úspechy v súkromnom i pracovnom živote a naplnenie Vašich predsavzatí.

Teším sa na naše osobné stretnutie v Martine.

----------------------------------------------------------

v Martine 8.1.2018

MUDr. Michal Demeter, PhD.
predseda organizačného výboru