• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

Všeobecné informácie pre prednášajúcich

Časový limit pre všetky typy prezentácií je vyznačený v programe podujatia. Časový limit pre diskusie je vymedzený na 5 min. Trvanie prednášky a diskusie je merané elektronickou časomierou. Je potrebné, aby všetci prednášajúci dodržali limit určený na prednášku a diskusiu. Moderovanie diskusie je v kompetencii predsedajúceho programového bloku.    

Všetky prezentácie je potrebné odovzdať technikom najneskôr pred začiatkom odborného bloku. Za manažment prípravy konkrétneho programového bloku a organizáciu prednášajúcich je zodpovedný jeho predsedajúci.

 

FORMY PREZENTÁCIÍ

 

Dĺžka prezentácie

Diskusia

Vyžiadané prednášky 15 min. 5 min.
Originálne práce 10 min. 5 min.
Videoprojekcie 10 min. 5 min.

 

Prvý autor s vlastnou prácou má organizačným výborom hradený registračný poplatok, obedy a lístok na spoločenský večer.

Pre mimomartinských účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v Hoteli Victoria.