• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity

Novinky

ON-LINE PREDNÁŠKA DR. SHENA Z CLEVELANDU

Vážení priatelia dobrej endoskopie!

Generálny sponzor Takeda zaistil prekvapenie: on-line prednášku Dr. Shena z Clevelandu na tému endoskopickej strikturoplastiky stenóz anastomózy u Crohnovej choroby. Touto cestou Vás žiadam o zaslanie otázok k tejto téme na michaldemeter@gmail.com, ktoré autorovi a prednášajúcemu zašleme a na ktoré v živom prenose on-line odpovie. Účasť potvrdili poprední odborníci - bližšie v priloženom programe.
Vzhľadom na Váš záujem o workshop, v spolupráci s firmou Olympus - technickým hlavným sponzorom - zaistíme aj praktický tréning endoskopických zručností. Touto cestou ešte vyzývam všetkých endoskopistov o prihlásenie zaujímavých videokazuistík - máme voľný prime-time.

Tešíme sa na osobné stretnutie v Martine.

Pekný zvyšok leta.

---------------------------------

Váš organizačný tím ME 2018