• 22. - 23. november 2018
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin
  • 14 + 4 kredity
 DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ 
 ENDOSKOPIA 
Súčasný stav a možnosti rozvoja na Slovensku
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

Konferencia

Organizátori

Interná klinika gastroenterologická, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova LF UK, Martin a Sekcia sestier pracujúcich v endoskopii pri SK SaPA a agentúra EventPro Media pod záštitou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti.

                                   

Vedecký výbor


Predseda: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Marián Bátovský CSc.
MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MHA
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
MUDr. Mária Zakuciová
MUDr. Jozef Záň, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Organizačný výbor


Predseda: MUDr. Michal Demeter, PhD.

MUDr. Janka Božíková
MUDr. Martin Ďuríček
MUDr. Peter Hyrdel, PhD.
MUDr. Peter Lietava
Mgr. Xénia Pernišová
MUDr. Martin Schnierer, PhD.
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Peter Uhrík
Marcela Vaňková

Organizačno - technické zabezpečenie podujatia


EventPro Slovakia, s.r.o.
www.eventpro.sk
+421 44 563 0987

Kontaktná osoba:
  Jitka Žofčínová
  +421 944 938 361
  jitka.zofcinova@eventpro.media

Podujatie Martinský Endoskop je v súlade s Medzinárodným etickým kódexom obchodnej praxe MedTech Europe: www.ethicalmedtech.eu
Podujatie je zaradené do Kalendára podujatí SLS pod VS: 18 10 30 015.

Odborný program podujatia

Štvrtok 22.10.2020 09.30-19.45  
Piatok 23.10.2020 08.30-16.00  

 

Slávnostné otvorenie podujatia

Štvrtok 22.10.2020 09.30-10.00 za účasti pozvaných hostí

 

Sprievodné podujatia

Štvrtok 22.10.2020 10.00-16.00 Hands on tréning
Štvrtok 22.10.2020 10.00-17.00 Expozícia farmaceutických a obchodných spoločností
Štvrtok 22.10.2020 20.00-24.00 Diskusný večer
Piatok 23.10.2020 08.00-16.00 Expozícia farmaceutických spoločností

Piatok

23.10.2020 12.30-13.30

Obedné firemné sympóziá

Hodnotenie ARS CME

 

1. Deň

2. Deň

1. Test

2. Test

Spolu

Pasívny účastník 8 6 2 2 18
Aktívny účastník          
1. autor slovenský/ zahraničný 10/15
2. autor slovenský/ zahraničný         5/10

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli Victoria a ďalších ubytovacích zariadeniach v rámci mesta Martin.

Požiadavky na ubytovanie a fakturačné údaje je potrebné zaslať na adresu:
jitka.zofcinova@eventpro.media

Strava

Stravovanie je zabezpečené v Hoteli Victoria, Martin.

Požiadavky na stravovanie a fakturačné údaje je potrebné zaslať na adresu: 
agenturakami@agenturakami.sk

 

Do 30.06.2020

Po 1.7.2020
a na mieste

Obed (22.-23.10.) 12 € 12 €
Slávnostná večera (22.10.) 25 € 25 €